ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144 อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี   www.bpp144.com
ผู้บังคับบัญชา


พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พ.ต.อ.อัคราวัส สีห์ธนบุญอุบล
ผกก.ตชด.14

 

     กิจกรรมต่าง  

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แจ้งเตือน ข้อมูลข่าวสาร

 

ผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อ - สอบถาม
ที่ตั้งหน่วยภารกิจที่สำคัญ

วันที่ 15 ม.ค.67 เวลา 09.00 -15.00 น.ร.ต.ต.สยาม ศรีทอง ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.144 พร้อมพวก 3 นาย ร่วมกับ พระครูสุนทรวัชรการ อพโล เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดลิ้นช้าง,นายปรีชา อนันต์วรนาถ นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง,หน.ส่วนราชการ,จนท.อส.อ.หนองหญ้าปล้อง ลงพื้นที่ในเขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง เพื่อจัดสรรโอ่งมังกร จำนวน 140 ใบ ให้กับชาวบ้าน สำหรับเก็บน้ำฝน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง โดยได้รับการสนับสนุนโอ่งมังกรจาก โรงโอ่งเจริญดินไทย จังหวัดราชบุรี ให้กับ- ม.2 บ.ห้วยเกษม- ม.3 บ.ลิ้นช้าง ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี จำนวน 40 ใบ


วันที่ 13 ธ.ค.66 พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ ศรีราชยา ผบ.ควบคุม ถปภ.ฯ พร้อมกำลังพลชุดถวายความปลอดภัย รวม 20 นาย ถปภ.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต
จากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่ 16 พ.ย.66 พ.ต.ท.ศรีวิรัตน์ โพยนอก ผบ.ร้อย ตชด.144 มอบหมายให้ มว.มชส.ร้อย ตชด.144 จัดกำลังพล 2 นาย ประจำจุดตรวจ จุดสกัด โดยบูรณาการร่วมกับ สภ.หนองหญ้าปล้อง เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม บริเวณหน้าปั้ม ปตท.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

วันที่ 10 พ.ย.66 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.วิชาญ นันทกิจ ผบ.มว.ตชด.1444 พร้อมกำลังพลรวม 4 นาย ได้เดินทางไปอำนวยความสะดวกให้คณะสยามคูโบต้า ลิสซิ่ง โดยได้เดินทางมาสนับสนุนการสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืน มอบของ และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ที่ ร.ร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรรี

ีเมื่อ 210900 ก.ค.66 ร.ต.อ ฉัตรชัย พยมธน ผบ.มว.เป็นหัวหน้าชุดจิตอาสาฯ พร้อมพวกรวม 10 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา(พัฒนา) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้ออยู่หัว
ในวันที่ 28 ก.ค บริเวณ วัดกำแพงแลง อ.เมือง จ.เพชรบุรี


เมื่อ 200800 ก.ค.66.ต.ต.สยาม ศรีทอง หัวหน้าชุดปฏิบัติงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ ร้อย ตชด.144พร้อมพวกรวม 3 นาย ได้เข้าดำเนินกิจกรรมสืบสภาพหมู่บ้านเป้าหมาย ม.7 บ.หนองมะไฟ ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี


เมื่อ 151000ก.ค.66 ด.ต.รชานนท์ ทองขาว รอง ผบ.มว.ตชด.1442 จุดตรวจเนิน 1115 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี พร้อมพวก รวม 2 นาย สนธิกำลังร่วมกับ ขตร.ร้อย ตชด.145 ประจำจุดตรวจเนิน 1040 ออกลาดตระเวนตรวจสอบช่องทางแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ พิสูจน์ทราบเพื่อป้องกันการกระทำความผิดตาม พรบ.ต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามแนวชายแดน
ไทย-เมียนมา พื้นที่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เมื่อ 021800 มี.ค.66 ด.ต.รชานนท์ ทองขาว รอง ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.1442 พร้อมพวกรวม 2 นาย ประจำ ฐปก.บ้านร่วมใจพัฒนา ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยร่วมกับ ทหาร ฉก.ทัพพระยาเสือ ( ชุดรักษาความปลอดภัยช้าง บ.ป่าเด็ง ) ตร.ภูธร สภ.ย่อยป่าเด็ง และ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อป้องกันการกระทำความผิดตาม พรบ.ต่างๆ


เมื่อ 010830 มี.ค.66 พ.ต.ท.ศรีวิรัตน์ โพยนอก ผบ.ร้อย ตชด.144 พร้อมกำลังพลชุดจิตอาสา รวม 25 นาย ร่วมทำกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันมาฆบูชา ”ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสี ติดตั้งฝ้าเพดาน บริเวณกองรักษาการ กองร้อย ตชด.144ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตาม Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool

คลังความรู้

คู่มือกฎหมายสำหรับตำรวจในการปฏิบัติภารกิจการเลือกตั้ง   »»  อ่านต่อ
คู่มือการป้องกันการก่อการร้าย   »»  อ่านต่อ
คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง    »»  อ่านต่อ
ศูนย์ข้อมูบติดต่อราชการ     »»  อ่านต่อ
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551     »»  อ่านต่อ
ลักษณะของการค้ามนุษย์    »»  อ่านต่อ
มอบหมายผู้รับผิดชอบตามนโยบาย ผบช.ตชด. ปี พ.ศ.2561   »»  อ่านต่อ
นโยบาย ผบช.ตชด.2561  »»  อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    »»  อ่านต่อ
การควบคุมวัสดุ  (คงทนถาวร)   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา    »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา    »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา    »»  อ่านต่อ
ระเบียบสำนักรัํฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรนิกส์ พ.ศ.2539   »»  อ่านต่อ
คู่มือดำเนินงานจัดชื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2535    »»  อ่านต่อ
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ   »»  อ่านต่อ
 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144
ม.2  ต.ห้วยท่าช้าง  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  76140   โทร 032706046

ผู้ดูแลเว็บไชต์   ด.ต.สุรพงษ์ อินทร์ประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บังคับหน่วยพ.ต.ท.ธีรศักดิ์ ศรีราชยา
ผบ.ร้อย ตชด.144

หน่วยงานใน ตชด.

หน่วยใน สตช.ส่วนราชการในพื้นที่