4กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144   อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี   ยินดีต้อนรับ
      ประวัติก่อตั้ง          ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม
ผบช.ตชด.พล.ต.ต.พงศ์ศักดิื ลิ้มเฉลิมฉัตร
ผบก.ตชด.ภาค ๑


พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ
ผกก.ตชด.๑๔
 

 

 

 

 

 


9รวมผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ


   
เมื่อ ๒๔๐๙๐๐ พ.ค.๖๑ ด.ต.สิทธิชัย อยู่เย็น รองผบ.มว.ตชด.๑๔๔๒ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ประจำฐานปฏิบัติการบ้านร่วมใจพัฒนา ได้เดินทางไปอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย ให้กับคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.มาให้บริการประชาชนที่ บ้านปาเกอะยอ หมู่ ๖ ป่าเด็งใต้ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี๒.โดยมีนาย ณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร รองผวจ.เพชรบุรีเป็นประธาน นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอแก่งกระจาน กล่าวต้อนรับ และนายศักดินันท์ มุสิกศิลป์ หัวหน้าคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฯกล่าวรายงาน๓.มีผู้มาใช้บริการดังนี้๓.๑.ตรวจโรคทั่วไป ๖๒ ราย๓.๒.ทันตกรรม ๗ ราย๓.๓.แพทย์แผนไทย ๘ ราย๓.๔.ตรวจหาเชื้อ มาลาเรีย ๕๓ ราย พบเชื้อ ๑ ราย๔.เสร็จภารกิจเดินทางกลับ ๒๔๑๒๓๐ พ.ค.๖๑

  

เมื่อ ๒๓๐๙๐๐ พ.ค. ๖๑ ร.ต.อ.เอนก  ฉิมงาม หน.ชุด พร้อมด้วยพวก รวม๔ นาย  ออกปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ ที่ บ.ุสวรรค์ ม.๑ ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
ดังนี้
   พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน
   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกเทิดทูนต่อ สถาบันพระมหากษัตรย์
   ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพ ติดของสมาชิกในครัวเรือน และหมู่บ้าน
    เสร็จสิ้นการปฏิบัติเดินทางกลับที่ตั้ง เวลา๑๖.๐๐ น.

    
 

วันที่ ๒๒พ.ค.๖๑ พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยม กพ.ฐานปบ.การเนิน ๑๑๑๕ ฐานปบ.การเนิน ๘๖๐ ฐานปบ.การบ้านโป่งลึก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เดินทางโดย ฮ.ตร.หมายเลข ๒๒๒๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1
 
 
     
 
 
 

ด.ต.สุรพงษ์ อินทร์ประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาเว็บไซด์
email ; surapong144144@gmail.com                                 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ต.ต.เอกวัฒน์ เลิศนพรัตน์วงศ์
ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๔

1


  
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
บก.ตชด.ภาค ๑
บก.ตชด.ภาค ๒
บก.ตชด.ภาค ๓
บก.ตชด.ภาค ๔
กก.ตชด.๑๔
ร้อย ตชด.๑๔๕
ร้อย ตชด.๑๔๖
ร้อย ตชด๑๔๗
ภูธร จ.เพชรบุรี
สภ.หนองหญ้าปล้อง
สภ.เขาย้อย