12
444444กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144   อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี   ยินดีต้อนรับ
      ประวัติก่อตั้ง          ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


ผบ.ตร.พล.ต.ท.เทพ อมรโสภิต
ผบช.ตชด.ผบก.ตชด.ภาค ๑

    1 รายการหลัก
ืื
าาาาาาาาาา
1ประวัติ ตชด.
*********************
1ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
*********************
ผลการปฏิบัติที่สำคัญ
   ยาเสพติด
   แรงงานต่างด้าว

   ป่าไม้/สัตว์ป่า
   อาวุธปืน
   ศุลการกร
   ลักรถ จยย./รถยนต์
*********************
กำลังพลภายในหน่วย
    1ฝ่ายอำนวยการ
    1ชุดรักษาความปลอดภัย
*********************
1โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
*********************
1งานพัฒนาที่ตั้ง ๕ ส.
*********************
1งานโรงเรียน ตชด.
*********************
1งานกิจการพลเรือน
*********************
1งานถวายความปลอดภัย
*********************
1งานตามนโยบาย ผบช.ตชด.
*********************
1โครงการเครื่องบินFPV
*********************
1งานสำคัญอื่นๆ
*********************
1สถานที่ท่องเที่ยว
*********************
1โครงการสร้างจิตสำนึก
********************
 กองร้อยตำรวจตระเวน
 ชายแดนที่หนึ่งสี่สี่  เพชรบุรี


       *ลิ้งหน่วยงานต่างๆ*

1สตช.
1บช.ตชด.
1บก.ตชด.ภาค1
1บก.ตชด.ภาค2
1บก.ตชด.ภาค3
1บก.ตชด.ภาค4
1กก.ตชด.14
1ร้อย ตชด.145
1ร้อย ตชด.146
1ร้อย ตชด.147
1ภูธร จ.เพชรบุรี
1สภ.หนองหญ้าปล้อง
1สภ.เขาย้อย
1
information performance
English langeuge at facebook;
Border Patrol Police Company 144

 

 

 

1 1


1.เมื่อ 151000 ม.ค.60 ร.ต.ท.ชญานิน พันธุ์ภักดี หัวหน้าชุด พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.144 รวม 12 นาย ได้เดินทางไปปฏิบีติหน้าที่ชุดรับ-ส่งของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.   ..อ่านต่อ..
21
1เมื่อ 010800 พ.ย.59 พ.ต.ต.กุลนริศร์  นวมมณีรัตน์ ผบ.ร้อย ตชด.144 พร้อม ขตร. 20 นาย เดินทางไปต้อนรับ พล.ต.วุฒิชัย นาควานิช ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ เดินทางมาตรวจเยี่ยม  ..รายละเอียด..
   
66
เมื่อ 230800 ส.ค.59 ร.ต.ท.ไพมณี นาคะพงษ์ (หน.ชุด) พร้อมพวกรวม 4 นาย ได้ออกเดินทางไปปฏิบัติงานตามแผนงานปฏิทินประจำเดือน ของ มว.มชส.ฯ ดังนี้คือ พบปะเยี่ยมเยียนและแจกจ่ายยารักษาโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ บ.พุสวรรค์ ม.1 ต.พุสวรรค์    ..อ่านต่อ..
 
21
เมื่อ 250800 ส.ค.59 ร.ต.ท.บุญมา ม่วงไหมทอง รอง สว.(ป)กก.ตชด.14 รรท.ผบ.มว.ตชด.1443 พร้อมพวกรวม 3 นาย ได้เดินทาง รปภ.และอำนวยความสะดวก ให้กับคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ที่ชุมชนบ้านปาเกอะญอ ม.6 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี   ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 221400 ส.ค.59 ชุดวิทยากร มว.มชส.ฯ โดยมี ร.ต.ท.สาโรจน์ ต่วนกลาง(หน.ชุด)พร้อมพวกรวมรวม 4 นายได้ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมในโครงการ"ศูนย์ขวัญแผ่นดิน" ที่วัดถ้ำแก้ว ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพขรบุรี รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 7  ..อ่านต่อ..
1เมื่อ  280800 ก.ค.59  ร.ต.อ.วิเชียร พุทธอินทร์ศร รอง ผบ.ร้อย ตชด.144 เป็นผู้แทน ผบ.ร้อย ตชด.144 พร้อม ขตร. ได้เดินทางไปร่วมงาน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา    ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 020900 ก.ค.59 ร.ต.ท.สาโรจน์  ต่วนกลาง (หน.ชุด) พร้อมพวกรวม 3  นาย ชุดวิทยากร มว.มชส.ฯ ได้เดินทางไปร่วม โครงการฝึกอบรม ลส.ชบ.ทบทวน สร้างความรัก ความสามัคคี   ปรองดองสมานฉันท์   เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบรอบ 70 ปี     ..อ่านต่อ..
1วันที่ 5ก.ค. 29 ร.ต.อ. ธนกฤษณ์ วิลาศ, ด.ต. บุญส่ง ชาณมณีรัตน์ , ด.ต. สิทธิชัย อยู่เย็น , จ.ส.ต. ปฏิภาณ รักมิตรและ ส.ต.ต.  เสกสรรค์ จับสายทอง ได้เดินทางไปบริจาคโลหิตที่  บ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน )    ..อ่านต่อ..
1ในเดือน กรกฎาคม หมวดมวลชนสัมพันธ์ ได้ออกเดินทางไป พบปะเยี่ยมเยียนและแจกจ่ายยารักษาโรคให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี   ..อ่านต่อ..
1ในเดือน กรกฎาคม 2559 จัดข้าราชการตำรวจ หมวดมวลชนสัมพันธ์เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว น้ำพุร้อน ที่ บ่อน้ำพุร้อน ม.5 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี  ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 230900 ก.ค.59 ร.ต.ท.ไพมณี นาคะพงษ์ และ ร.ต.ท.ขจร หนาแน่น รอง.สว.(ป)กก.ตชด.14 ร้อย ตชด.144ประจำ มว.มชส.ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมในโครงการ"อาสายุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์เพื่อประชาชน ตอน สานรักษ์ บวร  ที่ บ.ลิ้นช้าง ม.3   ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 250900 ก.ค.59 ร.ต.ท.ไพมณี นาคะพงษ์ รอง.สว.(ป)กก.ตชด.14 ร้อย ตชด.144ประจำ มว.มชส.พร้อมพวกรวม  นาย ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม ปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯสมเด็จพระบรมราชินีนาถ   ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 260930 ก.ค.59 พ.ต.ท.สมบัติ ธารา รอง ผกก.ตชด.14 พร้อมคณะตรวจราชการประจำปีของ กก.ตชด.14 ได้เดินทางมาตรวจราชการปรำจำปี 2559 ที่ ร้อย ตชด.144  โดยมี พ.ต.ต.กุลนริศร์ นวมมณีรัตน์ ผบ.ร้อย ตชด.144 และ ขตร.ให้การต้อนรับ      ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 240900 ก.ค.59 ร.ต.ท.บุญมา  ม่วงไกมทอง พร้อมพวกรวม 3 นาย ได้รับการประสานจาก ร.ท.สุชาติ  สุขสวัสดิ์ หน.ชุดประสานงานอนุรักษ์ช้างป่า บ้านป่าเด็ง ให้เดินทาง รปภ.และอำนวยความสะดวกให้กับคณะของ พล.ต.อำนาจ  จันทรหิมะ       ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 130715 ก.ค.59 เจ้าหน้าที่ จาก รพ.หนองหญ้าปล้อง ได้มาทำการเจาะเลือด ขตร. ที่ร้อย ตชด.144 นำไปตรวจในห้องแล็บ เพื่อเป็นข้อมูลพบแพทย์ในการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 เดินทางกลับ 09.00 น   ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 180700 ก.ค.59 ร.ต.อ.วิเชียร พุทธอินทร์ศร รอง ผบ.ร้อย ตชด.144 เป็นผู้แทน ผบ.ร้อย ตชด.144 พร้อม ขตร. 9 นาย ร่วมวางพวงมาลาดอกไม้ต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต    ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 120900ก.ค.59 ร.ต.ท.ไพมณี นาคะพงษ์ รอง.สว.(ป)กก.ตชด.14 ร้อย ตขด.144ประจำมว.มชส.พร้อมพวกรวม 6นาย ได้เดินทางไปร่วมกิจกรม ศูนย์ดำรงค์ธรรม...อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ.วัดยางน้ำกลัดเหนือ       ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 150900 ก.ค. 59 ร.ต.ท.ไพมณี นาคะพงษ์ รอง.สว.(ป)กก.ตชด.14 ร้อย ตชด.144 ประจำ มว.มชส.พร้อมพวกรวม 7 นาย ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงาน"โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559" ณ.สามแยก อ.หนองหญ้าปล้อง     ..อ่านต่อ..
 1เมื่อ 240900 มิ.ย.59 ร.ต.อ.วิเชียร พุทธอินทร์ศร รอง.ผบ.ร้อย ตชด.144พร้อมด้วย ขตร.มว.มชส.ฯ รวม 5นายได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมในโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ท
รงครองราช        ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 220900 มิ.ย.59 ร.ต.ท.ไพมณี นาคะพงษ์ รอง.สว.(ป)กก.ตชด.14 ร้อย ตชด.144ประจำมว.มชส.ฯ พร้อมพวกรวม 4 นาย ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ศมาภรณ์ นาคะพงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านท่าเสลา (ภรรยา ร.ต.ท.ไพมณี นาคะพงษ์ )ที่ ร.ร.บ้านท่าเสลา    ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 271400 มิ.ย.59 ชุดวิทยากร มว.มชส.ฯ ร้อย ตชด.144 โดยมี ร.ต.ท.สาโรจน์ ต่วนกลาง(หน.ชุด)พร้อมพวกรวม 3 นาย ได้ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมในโครงการ"ศูนย์ขวัญแผ่นดิน" ที่วัดถ้ำแก้ว ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพขรบุรี    ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 210800 มิ.ย.59 พ.ต.ต.กุลนริศร์ นวมมณีรัตน์ ผบ.ร้อย ตชด.144
พร้อมด้วย ร.ต.ท.ชญานิน พันธุ์ภักดี หน.ชุดพัฒนาฯ ร.ต.ท.เสถียร บัวดก พร้อมพวกรวม 35 นาย ได้เดินทางไปพัฒนา ศกร.ตชด.อินทรีอาสา
ทาสีผนังกันดิน ,ที่ปลูกต้นไม้ ทำทางลาดพระบาท   ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 190830 มิ.ย.59  ร.ต.ท.ชญานิน  พันธุ์ภักดี  หน.ชุดพัฒนาฯ พร้อมพวกรวม 35 นาย ได้เดินทางไปพัฒนา ศกร.ตชด.อินทรีอาสา.ทาสีโรงครัว , ห้องน้า.เปลี่ยนประตู ,เทปูนปรับทางเดิน   ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 181400 มิ.ย.59 ชุดวิทยากร มว.มชส.ฯ โดยมี ร.ต.ท.สาโรจน์ ต่วนกลาง(หน.ชุด)พร้อมพวกรวมรวม 3 นายได้ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมในโครงการ"ศูนย์ขวัญแผ่นดิน" ที่วัดถ้ำแก้ว ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพขรบุรี โดยมี นายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าจังหวัดเพขรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด  ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 170500 มิ.ย.59 กพ.ร้อย ตชด.144 จำนวน 10 นาย เข้าสนธิกำลังกับ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด และทหารจากมณฑลทหารบกที่ 15 จำนวน 70 นาย  ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 161700 มิ.ย.59 ร.ต.ท.ไพมณี นาคะพงษ์ และ ร.ต.ท.ขจร หนาแน่น ขตร.มว.มชส.ฯ พร้อมด้วย ร.ต.ต.วิวรรธณ์ โปศิริ จนท.พยาบาล ร้อย ตชด.144 ได้ร่วมกันพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแมลงที่ก่อให้เกิดความรำคาญและเป็นพาหะนำโรคติดต่อมาสู่คน ที่ วัดวังพุไทร    ..อ่านต่อ..
1มื่อ 141300 มิ.ย.59 ร.ต.ท.ไพมณี นาคะพงษ์ รอง.สว.(ป)กก.ตชด.14 ร้อย ตชด.144 ประจำ มว.มชส. พร้อมพวกรวม 4 นาย ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมใน"โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี   ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 140800 มิ.ย.59  พ.ต.ต.กุลนริศร์ นวมมณีรัตน์ ผบ.ร้อย ตชด.144 พร้อมด้วย ร.ต.ท.ชญานิน  พันธุ์ภักดี  หน.ชุดพัฒนาฯ ร.ต.ท.เสถียร บัวดกพร้อมพวกรวม 35 นาย ได้เดินทางไปพัฒนา ศกร.ตชด.อินทรีอาสา  ทาสีอาคารเรียน เทปูนปรับทางเดิน ,ฉาบปูน ทำสนามเฮลิคอปเตอร์   ..อ่านต่อ..
1เมื่อ วันที่ 11 มิ.ย.59  ร.ต.ท.สาโรจน์ ต่วนกลาง(หน.ชุด)พร้อมพวกรวม 3 นาย ได้เดินทางเข้าร่วมฝึกอบรม ทบทวน ลส.ขบ.เฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมรราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา ณ.ร.ร.หัวหิน   ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 090730 มิ.ย. 59 ร.ต.ท. กิตติ ขจรจรุงรัตน์ , ร.ต.ต. วิวรรธน์ โปศิริ และ ด.ต. บุญส่ง ชานมณีรัตน์ ได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะแพทย์ พอ.สว. จ.เพชรบุรี ที่ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านวังข้าวสาร ม.10 บ.วังข้าวสาร ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง  ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 311300 พ.ค.59 ร.ต.อ.ธนกฤษณ์  วิลาศ  ผบ.มว.ร้อย ตชด.144   พร้อมด้วย ร.ต.ต.สมควร  อุ่นองค์  ด.ต.สมศักดิ์  มิตรดี และ ข้าราชการตำรวจ มว.ตชด.1442 รวม 5 นาย ได้เดินทางนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับ นายโกมล  จันทร์อุปถัมภ์ บ้านเลขที่ 15  หมู่ที่ 2 ต.ห้วยแม่เพรียง  อ.แก่งกระจาน   ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 260830 พ.ค.59 ร.ต.ท.ชญานิน พันธุ์ภักดี หัวหน้าชุดพัฒนา พร้อมพวกรวม 27 นาย พร้อมด้วยประชาชนพื้นที่ ได้ร่วมกันพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี..อ่านต่อ..
1เมื่อ 26 พ.ค.59 ร.ต.ท.สาโรจน์ ต่วนกลาง(หน.ชุด)พร้อมพวกรวม 3 นาย สสน. ศอ.ปส.จว.พบ. ปฏิบัติหน้าที่ วิทยากร/ครูฝึก ในโครงการ"ศูนย์ขวัญแผ่นดิน" ที่ วัดถ้ำแก้ว ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ผลการปฏิบัติ ดังนี้ 1.ชี้แจงระเบียบปฏิบัติประจำของแต่ละวัน 2.ฝึกระเบียบแถว..อ่านต่อ..
1เมื่อ  260730 พ.ค. 59  ร.ต.ท.  กิตติ  ขจรจรุงรัตน์  , ร.ต.ต.  วิวรธน์  โปศิริ  , ด.ต. บุญส่ง  ชาณมณีรัตน์ และ จ.ส.ต. ปฏิภาณ  รักมิตร  ได้เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะแพทย์ พอ.สว. จ.เพชรบุรี ที่ ศาลาอพป.บ้านทุ่งจับญวน บ.ทุ่งจับญวน..อ่านต่อ..
1เมื่อ 191230 พ.ค.59 พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ จเรตำรวจ(สบ8)ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองร้อยฯ โดยมี ร.ต.อ.สมเด็จ ชิงชัย รอง ผบ.ร้อยฯ และข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ
เดินทางกลับเมื่อ 13.00 น.    ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 190900 พ.ค.59  ร.ต.ท.ชญานิน  พันธุ์ภักดี ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวกรวม 20 นาย ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
ได้ให้การต้อนรับ พ.อ.ฐกัด  หลอดศิริ ผบ.ฉก.ทัพพระยาเสือ ที่ อบต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
ได้ร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานงานในพื้นที่ และร่วมพิธีเติมน้ำให้ช้างป่า  ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 111300 พ.ค.59 ร.ต.ท.เสถียร  บัวดก ผบ.มว.ร้อย ตชด.144 พร้อมด้วย จนท.กิจการพลเรือน และข้าราชการตำรวจ มว.ตชด.1444 รวม 5 นาย  ได้เดินทางนำสิ่งของพระราชทานไปแจกจ่ายให้กับ นางสาวสมศรี  แสนสำราญ   ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 110930 พ.ค.59 ด.ต.สิทธิชัย อยู่เย็น รอง ผบ.มว.ตชด.1442 พร้อมพวก รวม 3 นาย ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการต่าง ๆ ที่หน่วย กจ.10 ห้วยแม่สะเรียง ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมี พ.ต.ท.มล.กิติบดี ประวิตร รอง ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธาน และมีนายทรงรัฐ รัฐปัตย์ นอภ.แก่งกระจาน กล่าวรายงาน   ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 251300 เม.ย.59  ร.ต.ท.ชญานิน  พันธุ์ภักดี ผบ.มว.มชส.ฯ ร้อย ตชด.144 พร้อมพวกรวม 8 นาย ได้นำสิ่งของพระราชทานไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบวาตภัย ที่บ้านป่าเด็งเหนือ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 หลังคาเรือน และที่บ้านเขาแหลม หมู่ที่ 8    ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 240630 เม.ย.59 ด.ต.บัญชา ปรีชาวนา พร้อมพวกรวม 3 นาย ได้รับแจ้งจากปชช.ในพื้นที่ต.ป่าเด็ง ว่าเมื่อ 231630 เม.ย.59 ได้เกิดพายุฤดูร้อนทำให้บ้านเรือนปชช.เกิดความเสียหายจึงได้ออกตรวจสอบในพื้นที่พบบ้านเรือนเกิดความเสีย หายดังนี้ 
..อ่านต่อ.. 
1เมื่อ 231430 เม.ย.59 ร.ต.ท.กิตติ ขจรจรุงรัตน์ จนท.พยาบาย ร้อย ตชด.144 ได้ไปช่วยเหลือ ปชช.ที่ประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์พลิกคว่ำบริเวณโค้งเลย ร้อย ตชด.144 ทางไปหนองหญ้าปล้อง โค้งแรก   ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 241630เม.ย.59 ร.ต.ท.ประทีป ทั่งศรี ร้อยเวร ด.ต.สุรพงษ์ อินทร์ประสิทร์ สิบเวร ร้อย ตชด.144 ได้ให้การช่วยเหลือ นายวรวัชร เพชรบัว เจ้าของรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ หน้ากองร้อย ตชด.144    ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 221220 เม.ย.59 ร.ต.อ.สมเด็จ ชิงชัย รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.144 ได้ตรวจความพร้อม ขตร.ชุด ถปภ.เดโชชัย3-2 จำนวน 16 นาย ได้ให้แนวทางการ ปบ.และกำชับให้ กพ.ทุกนายรักษาระเบียบวินัย , ชื่อเสียงของหน่วยและ ปบ.หน้าที่ด้วยความตั้งใจ ..อ่านต่อ..

1เมื่อ 190800 เม.ย.59 ร.ต.ท.เอนก  ฉิมงาม (หน.ชุด) พร้อมพวกรวม 4 นาย ได้ออกเดินทางไปปฏิบัติงานตามแผนงานปฏิทินประจำเดือน ของ มว.มชส.ฯ ดังนี้คือ พบปะเยี่ยมเยียนและแจกจ่ายยารักษาโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ บ.พุน้ำร้อน ม.5 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี..อ่านต่อ..

1เมื่อ 120845 เม.ย.59 ร.ต.อ.สมเด็จ ชิงชัย รองฯ รรท. ผบ.ร้อย ตชด.144 พร้อม ขตร.ร่วมสรงน้ำพระพุทธมนต์พระพุทธประกายสิทธิ์ พระพุทธรูปประจำกองร้อย ตชด.144 เนื่องในวันปีใหม่ไทย       ..อ่านต่อ..
1เดือนเมษายน 2559 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144 จัดกำลังพลนำรถน้ำไปบริการ ไปแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ที่ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี    ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 310900 มี.ค.59 ร.ต.อ.วิเชียร พุทธอินทร์ศร รอง ผบ.ร้อย ตชด 144 พร้อมพวกรวม 6 นาย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 220800 มีค.59 ร.ต..ท.ขจร หนาแน่น (หน.ชุด)พร้อมพวก 4 นาย ได้เดินทางไปปฏิงาน ตามแผนงาน ปฏิทินประจำเดือน ของ มว.มชส.ฯ ที่ บ.โปร่งวิเชียร ม.2 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ดังนี้ พบปะเยี่ยมเยียนและแจกจ่ายยารักษาโรคใหักับ ประชาชนในพื้นที่ ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 221520 มี.ค.59 พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.บรรพต สุดยอด สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.(ผงป.)นำคณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร จนท.ยุทธการ จำนวน 40 นาย มาดูงานที่ร้อย ตชด.144  ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 230800 มี.ค.59ร.ต.ท.ชญานิน พันธุ์ภักดี ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมด้วย ขตร.มว.มชส.ฯ 5 นาย จนท.บก.ร้อย ตชด.144 จำนวน 2 นาย รวม 8 นาย ได้นำผู้นำชุมชนที่เข้าอบรม"โครงการสร้างจิตสำนึกต่อ สถาบัน พระมหากษัตริย์"เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์การศึกษา การพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 211730 มี.ค.59 ร.ต.ท.ชญานิน  พันธุ์ภักดี  ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.144 พร้อมด้วย จนท.กร.„ข้าราชการตำรวจ มว.ตชด.1444„มว.มชส.ฯ รวม 7 นาย ได้เดินทางนำสิ่งของพระราชทานไปแจกจ่ายให้กับ นางกาญจนา  เวนะ บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 6 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุุรี  ผู้ประสบอัคคีภัย ..อ่านต่อ..
1เมื่อ210900 มี.ค.59 พ.ต.ต.กุลนริศร์ นวมมณีรัตน์ ผบ.ร้อย ตชด.144 ได้ทำการตรวจปัสสาวะ ขตร. จำนวน 69 นาย แยกเป็น ส.13 ป.56  ตามโครงการตำรวจสีขาว ทำการตรวจโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ที่ ร้อย ตชด.144 ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 240730  มี.ค. 59 ร.ต.ท.  กิตติ ขจรจรุงรัตน์  รอง.สว.(ป) ร้อย ตชด. 144พร้อมพวกรวม  4  นายได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะแพทย์ พอ.สว.จ.เพชรบุรี  ที รร.บ้านโป่งแย้ ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี นพ. ประจักษ์ วัฒนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธี    ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 200130 มี.ค.59 ร.ต.อ.ธนกฤษณ์ วิลาศ ผบ.มว.ฯ ตรวจความพร้อม ชุด ถปภ. สมเด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 180900 มี.ค.59 ด.ต.สิทธิชัย อยู่เย็น รองผบ.มว.ตชด.1442 พร้อมพวก รวม 3 นาย ร่วมกับ จนท.อุทยาน และชาวบ้าน โป่งลึก-บางกลอย รวมประมาณ 70 คน ได้ร่วมกันออกตรวจสอบพื้นที่ บ้านโป่งลึก บางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง จ.เพชรบุรี  ที่ประสบปัญหาอัคคีภัย ทำแนวกันไฟ ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 010800 มี.ค.59 ร.ต.ท.ไพมณี นาคะพงษ์(หน.ชุด)พร้อมพวก รวม 4 นาย ได้ออกเดินทางไปปฏิบัติงานตามแผนงานปฏิทินประจำเดือนของ มว.มชส.ฯ ได้แก่ พบปะเยี่ยมเยียน,แจกจ่่ายยารักษาโรค ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ บ.สระสี่มุม ม.10 ต.หนองหญ้้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี     ..อ่านต่อ..
1เมื่อ 021030 มี.ค.59 ร.ต.ท.เสถียร บัวดก ผบ.มว.ตชด.1441 พร้อมพวกรวม5 นายและคณะครู ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกับคณะบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัดและสถานีครอบครัวข่าว รวม70 คนเดินทางมาจัดกิจกรรม "Green Heart Green School By ปูนอินทรี   ..อ่านต่อ..
1ร้อย ตชด.144 จัดกำลังพลออกลาดตะเวน ตั้งแต่ 21-29 กุมภาพันธ์ 2559 ในการเดินลาดตระเวนของกำลังพล ร้อย ตชด.144 กับทหารทัพพระยาเสือ และ จนท.อุทยานฯ ในพื้นที่ชายแดน อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ชายแดนประเทศเมียนมา  ..อ่านต่อ..

ร้อย ตชด.144 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ...อ่านต่อ..
55


 
1

1
 
 
   
 
 

ด.ต.สุรพงษ์ อินทร์ประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาเว็บไซด์
email ; surapong144144@gmail.com                                 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1ร.ต.อ.สมเด็จ ชิงชัย
รอง ผบ.ร้อย ตชด.144ร.ต.อ.วิเชียร พุทธอินทร์ศร
รอง ผบ.ร้อย ตชด.144


1AmazingCounters.com
 
 
 
 
  


body { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); /* IE */ -webkit-filter: grayscale(1); /* Chrome, Safari */ filter: grayscale(1); /* Firefox */ } { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }{ filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }{ filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }{ filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }