กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144   อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี   ยินดีต้อนรับ

      ประวัติก่อตั้ง          ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชา ร้อย ตชด.144
ที่ตั้งหน่วย
ติดต่อ/แจ้งเบาะแส
พื้นที่รับผิดชอบ

งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในเดือน พ.ย.59..........เชิญติดตามรายละเอียด เมื่อ 010800 พ.ย.59 พ.ต.ต.กุลนริศร์  นวมมณีรัตน์ ผบ.ร้อย ตชด.144 พร้อม ขตร. 20 นาย......ติดตามรายละเอียด  เมื่อ 250900 ต.ค.59 ร.ต.อ.วิเชียร พุทธอินทร์ศร รอง ผบ.ร้อย ตชด.144 พร้อม ขตร.  ร่วมลงนามถวายอาลัย...รายละเอียด